Úvod k tepelným čerpadlům

Znáte některé z těchto fám a pověr?

 

Tepelné čerpadlo nepracuje při nízkých/vysokých teplotách

Díky zdokonaleným technologiím a použitím nového typu chladiva R410A lze tepelná čerpadla provozovat v rozmezí provozních teplot -20°C až +43°C. V případě, že okolní teplota klesne pod provozní teplotu, jsou tepelná čerpadla (dle výbavy) vybavena elektrokotlem, která udrží celý systém v provozu.

Tepelné čerpadlo neumí nahřát vodu

Většina tepelných čerpadel dnes dokáže nahřát vodu až na 65°C.

"Had" vymrazí zahradu

U správně navrženého zemního kolektoru, rozloženého v zahradě do velké plochy, k výraznému vychlazování země nedochází a na vegetaci nemá kolektor v podstatě žádný vliv.

Tepelné čerpadlo má velkou spotřebu a hlučnost

Většina námi dodávaných tepelných čerpadel splňuje třídu energetické náročnosti A, při chlazení EER a při topení COP až 4,6. Tzn. na 1kW spotřebované elektrické energie dokáže vyrobit až 4,6kW tepla. Hlučnost dnešních jednotek je výrazně nižší. Vnitřní jednotky až pod 19dB, vnější až pod 40dB. Pro představu, hlučnost v lese je 26dB, v knihovně 33dB.

Klimatizace umí taky topit

Ano, umí. Ale ta spotřeba. Tepelná čerpadla typu vzduch/vzduch pracující na principu invertoru (kompresory pracují jen na požadovaný výkon s postupným nájezdem) jsou určena na topení, ale parametry chlazení mají skoro stejné. Prostě se jen obrátí princip "výroby" tepla-chladu se zachováním většiny parametrů.

Tepelné čerpadlo je drahé a nikdy se nezaplatí

Technologický pokrok měl za následek výrazné slevnění systémů, díky čemuž se návratnost investice u použití na rodinném domě výrazně snížila. U využití v komerčních a průmyslových provozech nebo při nasazení v panelových a bytových domech je návratnost tepelného čerpadla řádově za pár let.

Úspora za elektrickou energii

Další nespornou a nezanedbatelnou výhodou tepelných čerpadel je podpora ze strany dodavatelů elektrické energie. V případě, že tepelné čerpadlo pokryje alespoň ze 60% tepelné ztráty objektu, máte nárok na sazbu D56, kdy po dobu 22h za den je sazba nižší o více než 65% z běžné sazby. Tzn. veškerá spotřeba v objektu bude účtována touto sníženou sazbou. Tím se výrazně zkracuje doba návratnosti investice do tepelného čerpadla.

Pryč s pověrami

Dávno pryč jsou časy, kdy se tradovaly tyto pověry o nepoužitelnosti tepelných čerpadel pro provoz rodinných domů. Díky zdokonaleným technologiím, zkvalitněním tepelných izolací a neustále se zvyšujícím cenám energií dostává právě dnes opak této pověry reálný rozměr.

Alternativní zdroje energie jsou proto nesporně jediným správným řešením pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Jen na Vás je rozhodnutí, zda nadále budete poslušnými otroky monopolních a stále zdražujících dodavatelů zemního plynu, elektřiny a teplé vody, nebo vystoupíte z tohoto začarovaného kruhu a získáte energetickou nezávislost s tepelným čerpadlem.

 

 tc                                 tc