Jak to funguje

Stejně jako běžná lednice ve Vaší domácnosti chladí i když okolní teplota je například +30°C, stejně tak technologie čerpadla ohřívá i když médium pro získání energie je nižší nebo dokonce záporné hodnoty. Vše je založeno na přenášení tepla kapalinou, která má extrémě nízký bod odpařování. Technologickým zdokonalením ale v tomto případě není potřeba takového množství dodávané energie jako na chlazení.

V zásadě se dnes vyrábí 4 typy tepelných čerpadel. Jejich označení přímo souvisí s druhem média, ze kterého získávají zdrojovou energii a kam ji předávají. Používané systémy jsou tedy:

VZDUCH/VODA – vzhledem k nenáročné instalaci asi dnes jeden z nejpouživanějších systémů. Čerpadlo získává energii z okolního venkovního vzduchu. Platí samozřejmě pravidlo, že čím vyšší je teplota venkovního vzduchu, tím větší je tepelný zisk. Nicméně se slušným výkonem lze čerpadlo provozovat až do teploty –15°C.

tc

VODA/VODA – zde se zdrojovým médiem stává voda. Tepelný had čerpadla je umístěn na dně rybníka, řeky, bazénu a jiných vodních nádrží. Přesto že toto řešení vyžaduje takovýto zdroj nablízku instalaci, je dnes hojně využíváno.

tc

ZEMĚ/VODA – velice populární systém zejména u novostaveb. Médiem je země, do které se v nezámrzné hloubce umístí tepelný kolektor ("had") čerpadla nebo se provádějí hloubkové vrty.

Země voda

Všechny výše uvedené typy  předávají získanou energii do vody pro topný systém nebo do zásobníku teplé užitkové vody. Dále se tyto systémy využívají k ohřevu bazénové vody. K systému lze připojit také solární kolektory, teplovodní výměníky krbů, externí zdroje tepla (kotel na tuhá paliva, ...).

VZDUCH/VZDUCH – je posledním typem tepelného čerpadla. Výhodou tohoto typu je cenová dostupnost, nenáročnost instalace, a případné výhody pro instalaci klasických čerpadel. Čerpadlo získává energii z okolního vzduchu a předává ji vzduchem přes vnitřní jednotky do místností. Takto lze v případě vhodného nadimenzování vytápět celý objekt a v letním období jej zase ochlazovat.

 

ÚSPORY TEPELNÝCH ČERPADEL VE SROVNÁNÍ S JINÝMI TYPY VYTÁPĚNÍ

Srovnání nákladů na vytápění u většího rodinného domu se spotřebou do 15 kW

  • Tepelné čerpadlo 31 100,– Kč / rok
  • Vytápění zemním plynem 54 252,– Kč / rok
  • Vytápění elektřinou (přímotopy) 89 375,– Kč / rok
  • Vytápění černým uhlím 47 240,– Kč / rok

Srovnání nákladů na vytápění u většího rodinného domu se spotřebou do 15 kW při započtení celoročního ohřevu teplé užitkové vody pro 4 členou rodinu

  • Tepelné čerpadlo 36 290,– Kč / rok
  • Vytápění zemním plynem 63 822,– Kč / rok
  • Vytápění elektřinou (přímotopy) 105 286,– Kč / rok
  • Vytápění černým uhlím 56 036,– Kč / rok