Jak to funguje

Fotovoltaická elektrárna je soubor solárních panelů, střídače/ů, podpůrných, jistících a konstrukčních prvků a kabeláže. Solární elektrárny fungují na principu energie vyrobené dopadem slunce na fotovoltaické panely, která se přemění ve střídačích ze stejnosměrného na střídavý proud a ten je poté předán do domácí či rozvodné elektrické sítě.

Umístění fotovoltaických panelů

Za ideální je považován jižní směr s maximálním odklonem 10-15° na západ. V toleranci jsou instalace  s odklonem od 30° na východ až po 40° na západ. Sklon panelů je optimální v rozmezí 20-45°. Důležité je, aby panely v průběhu celého dne nebyly stíněny.  

Solární elektrárnu můžete postavit na libovolné střeše budovy, která je zapsána v katastru nemovitostí, například na střeše svého rodinného domu, chaty, výrobní haly. 

Ostrovní systém

… jsou ideální řešením pro místa, která jsou mimo dosah elektrické přípojky - tedy zahradní domky, chaty, karavany, jachty. Ostrovní systémy mohou mít výkon několika málo stovek wattů až po rozsáhlé třífázové ostrovní systémy s výkonem několika desítek kilowatt. Vyrobená nespotřebovaná energie se ukládá do akumulátorů, z kterých se poté napájí vnitřní systém. Za použití měniče napětí lze používat naprosto běžné přístroje na 230V. Celý systém lze zkombinovat s dieslovým agregátem, který se automaticky spouští v případě, že energie z akumulátorů již není dostačující.