Jak to funguje

Fotovoltaická elektrárna je soubor solárních panelů, střídače/ů, podpůrných, jistících a konstrukčních prvků a kabeláže. Solární elektrárny fungují na principu energie vyrobené dopadem slunce na fotovoltaické panely, která se přemění ve střídačích ze stejnosměrného na střídavý proud a ten je poté předán do domácí či rozvodné elektrické sítě.

Umístění fotovoltaických panelů

Za ideální je považován jižní směr s maximálním odklonem 10-15° na západ. V toleranci jsou instalace  s odklonem od 30° na východ až po 40° na západ. Sklon panelů je optimální v rozmezí 20-45°. Důležité je, aby panely v průběhu celého dne nebyly stíněny.  

Solární elektrárnu můžete postavit na libovolné střeše budovy, která je zapsána v katastru nemovitostí, například na střeše svého rodinného domu, chaty, výrobní haly. Dle způsobu dodávky energie do elektrorozvodné sítě pak rozlišujeme tyto 3 základní způsoby:

  • ostrovní systém (bez připojení na elektrorozvodnou síť)
  • připojení na síť samostatnou přípojkou tzv. přímý výkup
  • připojení na síť za využití tzv. zeleného bonusu.

Každý z uvedených způsobu připojení má své výhody i nevýhody.

Připojení na síť za využití tzv. Zeleného bonusu

Tento způsob je vhodný především všude tam, kde v době výroby elektrické energie dovede výrobce (majitel, nájemce) vyrobenou energii současně alespoň z části spotřebovat.

Výhoda je v úspoře za zřízení nové přípojky - výrobna energie se připojí do stávajícího rozvodu.

Nevýhodou je cca o korunu nižší výkupní cena za 1 kWh. Nevýhoda nižší výkupní ceny je ovšem velmi zajímavě kompenzována faktem, že v okamžiku, kdy výrobna elektřinu vyrábí, máte výkon výrobny k dispozici zcela zdarma - tedy když vyrábíte a současně spotřebováváte, tak spotřebovanou energii neplatíte svým běžným tarifem (např 4,- Kč za kWh), ale máte ji zcela zdarma. Nutno podotknout, že u systému zelených bonusů těžko docílíte, abyste všechnu vyrobenou energii spotřebovali v případě, že máte malý stálý odběr. Pokud ale výkon elektrárny bude nižší, než Váš odběr, je způsob využití zeleného bonusu rozhodně zajímavější variantou.

Většinu asi napadne, že když tu energii spotřebuji, tak jak vlastně na tom vydělám, když do sítě nic nedodám ? Výhoda je v něčem jiném - distributor el. energie má zákonem danou povinnost uhradit každou vyrobenou kWh. Měření proto probíhá na dvou elektroměrech - jeden je těsně u zdroje (tedy střídače) a druhý čtyřkvadrantní, který dovede počítat jak energii odběrným místem dodanou, tak spotřebovanou.

Připojení na síť samostatnou přípojkou tzv. Přímý prodej

Jedná se o způsob připojení vhodný spíše u větších instalací, kde je elektrárna postavena pouze za účelem dodávky do rozvodné sítě. Výhoda této varianty je ve vyšší výkupní ceně za jednu dodanou kWh. Nevýhodou je nutnost zřídit novou elektrickou přípojku.

Ostrovní systém

… jsou ideální řešením pro místa, která jsou mimo dosah elektrické přípojky - tedy zahradní domky, chaty, karavany, jachty. Ostrovní systémy mohou mít výkon několika málo stovek wattů až po rozsáhlé třífázové ostrovní systémy s výkonem několika desítek kilowatt. Vyrobená nespotřebovaná energie se ukládá do akumulátorů, z kterých se poté napájí vnitřní systém. Za použití měniče napětí lze používat naprosto běžné přístroje na 230V. Celý systém lze zkombinovat s dieslovým agregátem, který se automaticky spouští v případě, že energie z akumulátorů již není dostačující.