Hybridní elektrárny

Hybridní fotovoltaická solární elektrárna je vhodná pro rodinné domy, chaty, firmy, průmyslové areály apod. kde je klasická přípojka elektřiny.

Je skvělým řešením pro ty, kteří chtějí být zcela nebo alespoň částečně nezávislí na distribuční síti elektrické energie.
Schéma hybridního systému
Hybridní systém je kombinací ostrovního solárního systému a klasické fotovoltaické elektrárny, přičemž využívá výhod obou systémů. Jedná se o síťovou elektrárnu s vlastními akumulátory, která dokáže fungovat nezávisle na distribuční síti.

Jednou ze základních částí hybridního systému jsou akumulátory, do kterých se ukládá vyrobená energie. Tím je dosaženo spotřebování až 80% vyrobené energie oproti běžným 30% u klasických fotovoltaických elektráren  = větší finanční úspora.

Hybridní systém je připojen do distribuční soustavy, díky tomu je zaručena dodávka elektřiny do Vašeho domu za každých klimatických podmínek. Pokud je odběr větší než výroba nebo pokud jsou vybité akumulátory a elektrárna nevyrábí energii, začne střídač automaticky odebírat elektřinu ze sítě.

V případě výpadku elektrické energie stále dodává hybridní systém energii Vašim spotřebičům. Hybridní fotovoltaickou elektrárnu je tedy možné použít i jako záložní zdroj.

Další z výhod systému je inteligentní hybridní měnič, který dokáže přesměrovat přebytečnou energii v reálném čase či s řízeným zpožděním do předem určených spotřebičů (bojler, klimatizace, mrazák, bazén, tepelné čerpadlo apod.)

Další s obrovských výhod postavení hybridní fotovoltaické elektrárny je nezávislost na udělování povolení připojení k distribuční soustavě (což pro současnost znamená tzv. „Stop stav“).
Hybridní FVE je galvanicky oddělena od distribuční soustavy, takže v období současného „stop stavu“ můžete legálně vyrábět elektřinu ze solárních fotovoltaických panelů a efektivně ji spotřebovávat z vlastních zdrojů, protože není dosud připojena k distribuční soustavě. Na připojení je však připravená a po získání souhlasu distributora se pouhou změnou v nastavení tento systém připojí k distribuční soustavě a případné přebytky, které jsou však minimální, začne dodávat do sítě.

Líbí se Vám výše uvedený systém?
Myslíte ekonomicky a už Vás nebaví platit elektřinu monopolu?

V takovém případě Vám radíme dlouho neváhat. Pro získání co nejvyšší dotace „zelený bonus“ je nejdůležitější včasné získání licence ERÚ, jejíž datum vydání rozhoduje o výši dotace. Výše zeleného bonusu každoročně klesá, je tedy výhodnější stavbu realizovat v roce 2011 než posléze v roce 2012 kdy bude nižší cena zeleného bonusu. To vše v nezávislosti na připojení k distribuční soustavě.
Čerpání zeleného bonusu je sice možné až po připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční soustavě, důležité ovšem je, že výše zeleného bonusu je stanovena na základě data uvedení FVE do provozu (viz. zákon č. 330/2010 Sb., energetický zákon).
Nemusíte tedy čekat do skončení „stop stavu“, ale již teď čerpat veškeré výše uvedené výhody, které hybridní fotovoltaická elektrárna nabízí. Navíc po získání povolení připojení k distribuční soustavě začnete oficiálně fakturovat distributorovi za ekologicky vyrobenou elektřinu dle ceny odpovídající roku získání licence ERÚ..

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám je zodpovíme, poradíme a případně navrhneme hybridní FVE na míru.